Tag: TPPM

0 commentsTenderkelengkapan perabotmpkmpkulainaiktaraf infra rumah pangsaprogram tabung penyelenggaraan perumahan malaysiatenderTPPM

Tender Majlis Perbandaran Kulai, Mei 2020

Berita gembira kontraktor-kontraktor berdaftar. Akan kini berpeluang mendapatkan projek melalui tender terbuka di Majlis Perbandaran Kulai. Kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia(KKM) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia(CIDB) adalah dialu-alukan untuk menyertai tender ini. Harga dokumen adalah RM250 dan perlu dibayar secara tunai. Iklan boleh dilihat melalui portal MPKulai di [ pautan tender ] ….  Read More